POTREBNÉ DOKLADY PRE PRENÁJOM VOZIDLA (FYZICKÁ OSOBA):
platný občiansky preukaz prípadne pas
vodičský preukaz
POTREBNÉ DOKLADY PRE PRENÁJOM VOZIDLA (PRÁVNICKÁ OSOBA):
platný výpis z obchodného registra
platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti prípadne ním oprávnená osoba
PLATOBNÉ PODMIENKY:
V prípade platby v hotovosti/bankovým prevodom (po vzájomnej dohode vopred), klient hradí čiastku za prenájom vozidla a zálohu (v prípade nového klienta)
Výška zálohy závisí od vzájomnej dohody. Zálohu klientovi vyplatíme v plnej výške po vrátení nepoškodeného vozidla.
Vozidlo je odovzdané s plnou nádržou, pri vrátení vozidla musí byť vozidllo dotankované.
Klient je zodpovedný za prevádzku motorového vozidla a dodržiavanie servisných intervalov.
Zapožičané motorové vozidlo je možné používať výhradne vo všetkých štátoch Európskej Únie.
Vycestovanie do ostatných krajín len s povolením spoločnosti B&B Group.
Spoluúčasť 166 eur / max. 10%
* Zmena podmienok vyhradená.